Henåns Roddklubb   

Långa tag - fall på rygg

Träningstider.


Ungdomsrodd:Motionsrodd/
Nybörjare:


Onsdag 19.00


Herrar:


Damer:
Mixrodd:


Torsdag 19.00

Söndag 19.00

Uthyrning


Vi hyr ut vår tiohuggare med styrman per timma till grupper eller företag. Vi erbjuder också bröllopsrodd för brudpar som vill göra en oförglömlig entré!


  • Grupper som utgår från Henån och behöver max 3 instruktörer från föreningen: 1000kr för första timmen, därefter 500kr/påbörjad timme.
  • Vid större grupper och arrangemang utgår offert.
  • Medlemmar som behöver instruktörshjälp av max 3 personer: 500kr för första timmen, därefter 250kr/påbörjad timme.
  • Medlemmar som hyr Heia och ej behöver instruktörshjälp: 250 för första timmen, därefter 125kr/påbörjad timme. Heldag 750kr.


För bokning eller mer information, ring Karin Eneling, 0706-305990

Medlemsavgifter 2020


Familj 500, vuxen 300, ungdom 200 per år.

Bankgiro 5848-4635.

Du kan också betala med Swish.

Vårt nr: 123 038 5054

 

Ange namn och födelsedatum , samt adress och e-post på var och en som medlemsavgift betalas för.

Styrelsen 2020


Ordförande:

Niklas Kanerot, 0706-894594,

niklaskanerot@gmail.com

Sekreterare:

Karin Eneling, 070-6305990, k.eneling@outlook.com

Kassör: 

Ann-Sofie Nilsson, 0705-195245,

annsofie.nilsson.lyr@gmail.com


Ungdomsledamöter:

Henrik Karlsson 076-7911355,

karlssonhenrik1999@gmail.com


Emil Amundsen 0723-127448,

emilamundsen@hotmail.se

Ledamöter:

Malin Mårin


Jens Hillberg, 0705-507552,

jenshillberg@gmail.com


Johnas Gustafsson,0705-751255

hagekilensbathamn@telia.com


Joel Andersson

Suppleanter:

Peter Hansson

Oscar EksteinÅrsmöte 2020


Välkommen på årsmöte i Henåns Roddklubb
Vi träffas på Båtbyggarskolan söndagen den 22:e mars kl 17.00 för sedvanliga förhandlingar.


Kom även ihåg att betala medlemsavgiften för 2020:
Familj 500kr
Vuxen 300 kr
Junior 200 kr


Bankgiro 5848 - 4635 Henåns Roddklubb
Swish 123 038 50 54
Mejla namn och personnummer till annsofie@obfb.se när du betalat medlemsavgiften. Om du betalar familjemedlemskap vill vi ha uppgifter på alla medlemmar i familjen.
Motioner, dvs förslag till årsmötet, skickar du till styrelsen senast två veckor innan
årsmötet.

Välkomna hälsar styrelsen


Uppdaterade träningstider

Hej på er! Från och med vecka 27 kommer vi att erbjuda följande träningstider:

Tisdagar Damer kl.19:00 och herrar kl.20:00
Onsdagar Motionsrodd och nybörjare/prova på kl.19:00
Torsdagar Damer kl.19:00 och herrar kl.20:00
Söndagar Damer kl. 18:00 och herrar kl.19:00

För att försäkra er om det blir av (träningar kan i undantagsfall ställas in vid åskväder eller dålig uppslutning), kan ni med fördel fråga Niklas (070-6894594 eller Lena (070-5817388).

Ungdomsträningar hänger i skrivande stund i luften men vi planerar att erbjuda någon form av verksamhet under sommaren.

Damlaget saknar cox och vi efterlyser någon eller flera som kan tänka sig att stötta damerna med coxning under sommaren. Hör av dig till Niklas om intresse finns. 

Vi behöver fylla på såväl dam som herrbåt inför SM, så tveka inte att hänga på roddträningarna framöver. Skulle det vara så att vi fyller två båtar, som vi gjorde med herrbåtarna förra året, har vi alla möjligheter att ställa upp med flera lag. Väl mött!


Skutträff Lysekil 2019

Skutträffen går av stapeln 28/6 och 29/6. HRK kommer medverka och hålla i prova-på-rodd 14.00 - 18.00 under dessa dagar.


Breddläger 2019

Klubben medverkar under kommunens breddläger för årskurs 5. Heia kommer att ligga i Ellös hamn under denna tid. Därför är motionsrodden inställd under de två veckorna! Vi kan dessutom behöva hjälp från klubbens medlemmar under aktiviteterna, har du möjlighet så hör av dig till Niklas!
Detta gäller under vecka 25 och 26

Datum för aktiviteterna är 19/6 och 26/6, klockan 18.00 - 21.00


Ungdomsrodd!

Från den 14/5 startar ungdomsrodd upp. Heia utgår från Ängs brygga och anmälan görs till

Niklas Kanerot via SMS (0706-894594)


Nu är det dags!


Nu drar säsongen 2019 i gång på allvar. Heia är ute ur vinterdvalan, lackad och klar för årets begivenheter.

Redan den 1/5 drar motionsrodden igång. Då är det Ängs brygga, kl 19 som gäller och alla är välkomna.Årsmöte 2019!

Välkommen på årsmöte i Henåns Roddklubb


Vi träffas på Båtbyggarskolan söndagen den 31:e mars


kl 17.00 för sedvanliga förhandlingar.Kom även ihåg att betala medlemsavgiften för 2019:
Familj 500kr Vuxen 300 kr Junior 200 kr
Bankgiro 5848 - 4635 Henåns Roddklubb
Swish 123 038 50 54
Mejla namn och personnummer till
annsofie@obfb.se
när du betalat medlemsavgiften. Om du betalar familjemedlemskap vill vi ha
uppgifter på alla medlemmar i familjen.


Motioner, dvs förslag till årsmötet, skickar du till styrelsen senast två veckor innan
årsmötet.


Välkomna hälsar styrelsen.


25 Årsfest!

Henånsroddklubb och därmed  våran tiohuggare Heia fyller 25 år, detta ska firas!!!


beROendeframkallande samvaRO. ROligt, ROgivande med risk att bli kROniskt!


Kom och fira Heia och Henånsroddklubb 25 år!!!


När?  24 Nov Kl 18.   

Var? Scoutstugan, Brattås


Anmälan senast 14/11 via swish 150 kr till 070-5751255 (Johnas Gustavsson) Ange namn. Eventuell specialkost anmäls till Johnas via sms

 


Motionsrodd

Motionsrodden skulle gjort sin sista sväng med Heia i kväll för denna säsong. Men vädret ville annat.

Så vi säger stort tack till alla som har varit med och väl möt nästa år!


Tiohuggarrodd för ungdomar.

Välkommen att prova på och var med och bilda ett nytt

ungdomslag i Henåns Roddklubb.


Du går på högstadiet och anmäler ditt intresse via SMS till

Niklas Kanerot (0706-894594).


Vi kommer att köra träningar på torsdagar kl.18:00-19:00 och

samlas vid Ängs brygga. Första tillfället blir den 6/9.SM på Öckerö.

Lördagen den 1 september går SM för tiohuggare av stapeln ute på Öckerö. Hela arrangemanget håller till på Öckerös östra sida och utgår ifrån Nimbusgården och dess gästhamn. Coxmöte kl 10:00.


Sekelskiftsdagar på Marstrand.

Helgen den  18-19 augusti är vi och flera andra tiohuggare med ute på Marstrand. För att bla visa upp oss och erbjuda prova på rodd, och dels tävla.

Under lördagen kommer vi tävla mot andra tiohuggare över kortare sträckor och på söndagen, om vädret tillåter,  tävla  Marstrand runt. Distansen Marstrand runt mäter ca    5km, 2.7 sjömil.


Åmål.

Helgen den  3 -5 augusti var vi med  när  Vänereskadern kom till  Hamnkalaset och Åmåls 375  år firande. Vi  erbjöd prova på rodd och visade upp oss från vår bästa sida.


Träbåtsfestival.

Lördagen den  7 juli finns vi tillsammans med Röde Orm i Skärhamn för att  visa upp oss och att erbjuda prova på rodd under träbåtsfestivalen.


Rodd i Henån.

I torsdagskväll roddes Heia tillbaks  från Ellös till Henån i   det så gott som perfekta roddvädret. Så nu är det från Henån träningar och annat utgår ifrån som vanligt.Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Henåns Roddklubb med org.nr 802471-8267 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Orust Kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagandeiföreningensträningsverksamhet

• Deltagandeiföreningenstävlingsverksamhet

• Licenshantering

• Ansökan om bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar

samtycket

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.


SM 2018

2 oktober 2017

SM 2018 kommer troligen att gå av stapeln på Öckerö  lördag den 1 september.


Inomhusaktiviteter

1 oktober 2017

Inomhusaktiviteter som erbjuds för klubbmedlemmar i vinter:  Vinterträning hos Orust Fitness (dag och tid ej klar än). Årsfest för alla medlemmar  lördag 28 oktober. Info kommer i mejl och på gruppens slutna Fb-sida.


Heia tas upp

30 september 2017

Idag tas Heia upp för året och 2017-års roddsäsong är slut!


Sista motionsrodden

27 september 2017

Ikväll kl.19.00 erbjuder vi säsongens sista motionsrodd! Välkommen kl. 19.00 till Ängs brygga!


Hulda tas upp under veckan

18 september 2017

Säsongen går mot sitt slut. Under denna veckan kommer Hulda att tas upp  för vintern. Heia tas upp  några dagar efter sista motionsrodden. Sista motionsroddstillfället är onsdag 27 september. Om du är sugen att prova på att ro - passa på! Bara två tillfällen kvar under 2017!


Rodd runt Bårholmen på tid

17 september 2017

Herrbåten har haft som tradition i slutet av säsongen att ro runt Bårholmen så snabbt som möjligt - för att se hur mycket man kan pressa tiden. Rekordet är full herrbåt på 22 minuter.  Det rekordet togs för nästan exakt ett år sedan. Ikväll var det dags igen. Herrarna lyckades inte få ihop full båt, men det blev en mixbåt med 9 personer. Tiden blev den nästbästa genom tiderna - 24 minuter. Det känns som ett bra resultat!


Säsongen går mot slutet - bara 3 motionstillfällen kvar!

12 september 2017

Nu är det bara 3 gånger kvar med motionsrodd. PASSA PÅ att komma och testa, om du inte provat tidigare! Onsdagar kl. 19.00 vid Ängs brygga. Kom träningsklädd, tag med vattenflaska. Om du har handskar tar du med. ALLA kan vara med - gamla, unga, män, kvinnor, tränade eller otränade!


Vänskaplig tävling HEIA - HULDA, Mixlag mot Ungdomar

6 september 2017

På söndag den 10 september körs en tävling - i all vänskaplighet - mellan ett mixat lag och ungdomslaget. Vi passar på att utnyttja det faktum att vi just nu lånar Käringsöns  båt HULDA. Kampen mellan HEIA och HULDA går av stapeln kl. 18 på söndag. Kom gärna till Ängs brygga och titta!


Helsida om SM i lokalpressen

5 september 2017

Idag, tisdag, finns ett helsidesreportage i Lokaltidningen STO från helgens SM-arrangemang!


SUMMERING AV SM PÅ SMÅHOLMARNA

3 september 2017

Henåns Herrlag tog GULD  med 2.18 sekunders marginal till SILVERmedaljörerna på Tjörn. Öckerö kom på BRONSplats och Allstarslaget kom på en mycket hedrande fjärdeplats. Allstarlaget gjorde två mycket bra lopp och hängde med bra i halva loppet, men tappade i slutet. Nu har Allstar - och alla andra - ett år på sig att fila på formen innan nästa SM.

Henåns Damer tog SILVER och gick i mål 1.54 sekunder efter GULDmedaljöserna på Tjörn och Öckerö kom på BRONSplats.

Ikväll, söndag den 3 sept, kl.18 kommer Tjörns och Henåns Roddklubbar att köra Bårholmen runt med mixade båtar  - som en vänskapsgest klubbar emellan.

På onsdag den 6 september kl. 19 är det motionsrodd vid Ängs Brygga i Henån. Birgitta Larsson och Katarina Persson håller i det. Motionsrodden pågår hela september ut. Kom och prova tre gånger utan kostnad.

Titta på vår öppna Fb-grupp "Henåns roddklubb" för  att  se massor av bilder från SM.


SM-rodd i Henån

2 september 2017

Det var en oerhört solig och stilla dag i Henån denna lördag. SM-tävlingarna hölls under perfekta väderförhållanden. Scouterna serverade goda högrevshamburgare, Henåns Roddklubb serverade nybryggt kaffe och minst 7 sorters hembakade superfärska kakor och bullar.   Speaker, domare, tävlingsledning, sekretariat - ja alla gjorde ett fantastiskt arbete denna dag!  Så, hur gick det då i SM-tävlingarna? Jo, det gick bra! I hertävlingen tog Henån Guld, Tjörn Silver och Öckerö Brons. Allstarslaget kom på en hedrande fjärdeplats! De kämpade väl och fick finfina tider! I damtävlingen tog Tjörn Guld, Henån Silver och Öckerö Brons.  GRATTIS till alla som kämpade väl!  Ikväll är alla Hjärtligt Välkomna att komma till Christers i Henån och äta, dricka, hänga och ha det RO-ligt! På onsdag kör vi motionsrodd igen!


I startgroparna!

1 september 2017

I morgon är det dags för SM-tävlingarna! Just nu ligger tre fina tiohuggare vid Småholmarna: Röde Orm, Hulda och Heia. Förberedelsearbetet har gått in i en högintensiv fas. Nu skall allt detaljfixas. Massor av bullar och kakor är bakade, banan läggs, tält sätts upp - och roddarna vilar sig i form. Vi ser fram emot soliga och lyckade SM-tävlingarna i morgon med mycket publik. Föratt få den mest uppdaterade informationen och de mest aktuella bilderna: titta på vår öppna Facebookgrupp "Henåns roddklubb".


Preliminära tider för SM

28 augusti 2017

Om 5 dagar är det SM-tävlingar i Henån! Vi förbereder oss för fullt och gör vårt bästa för att informera alla som vill komma och titta och heja på lagen. Preliminära tider för lördag:

09.00 Coxmöte, lottning försöksheat

10.00 Herrar försök 1

10.45 Herrar försök 2

11.30 Damer försök

12.15 Herrar uppsamling

13.00 Damer final

13.45 Herrar final

14.15 Prisutdelning

TÄVLANDE LAG:

HERRAR - Öckerö, Björkö, Tjörn, Henån, Henån All-Stars

DAMER - Öckerö, Tjörn, Henån

Målgång: Vid badplatsen

Hembakat fika finns till försäljning liksom nygrillade hamburgare och korv!


Uppladdning inför SM

27 augusti 2017

Nu på onsdag - den 30 augusti - kommer vi att ta upp Heia inför SM och då blir det ingen motionsrodd. Nästa onsdag (den 6 septemberi) kör vi motionsrodd igen kl. 19. Motionsrodden pågår hela september ut.


All-Stars, Damer och Herrar

26 augusti 2017

Några söndagar vid 19-tiden kan man skåda tre Roddlag samtidigt vid Ängs Brygga i Henån. Kl. 18-19 tränar Damerna med Heia och samtidigt tränar All-Stars-laget (ett lag med gamla vana roddare som plockat upp åran just i år för att bevisa att "gammal är äldst") med Hulda. Kl. 19-20 tränar Herrarna.


Motionsrodden fortsätter!

22 augusti 2017

Varje onsdag kl. 19-20 erbjuder vi motionsrodd vid Ängs Brygga i Henån. Män, kvinnor, gamla, unga, tränade, otränade - alla är välkomna. Ingen anmälan krävs. Man kan prova-på 3 gånger utan kostnad - därefter  är det dags att betala medlemsavgift för den som vill fortsätta med motionsrodden.


Artikel i ANNONSNYTT på onsdag

22 augusti 2017

I morgon, onsdag, kommer Annonsnytt Orust att publicera en artikel om Henåns Roddklubb. Håll utkik i brevlådan!


Summering av Lysekil samt race mellan HEIA och HULDA

21 augusti 2017

I lördags   hade vi en mycket lyckad  dag i Lysekil. Efter 3 timmars rodd från Henån, körde vi många prova-på-turer vid Anderssons Kaj. Det var många unga och gamla som fick prova på att ro tiohuggare för första gången. Därefter rodde vi hem igen och lyckades komma till Henån innan himlen öppnade sig och regnet   öste ner.   På söndag kväll möttes Damlaget (i HEIA) och Allstarslaget  (i HULDA) i två race.   Allstarslaget är ett lag med "oldboys"-roddare som tidigare i Henåns Roddklubbs historia rott mycket. Tekniskt är Allstarslaget starkt, men konditionen är inte på topp.  Dessa två race vann damlaget, men nu skall HULDA skrapas undertill och nästa söndag kl. 18 blir det revansch. Allstarslaget kommer att ställa upp i SM och ge de andra herrlagen en match!


Artikel och Annons i lokaltidningen VÄSTNYTT

20 augusti 2017

I lokaltidningen "VÄSTNYTT" finns i helgen en annons  inför SM den 2 september  samt en trevlig artikel av Elisabet Staf om Henåns Roddklubb. Tidningen delas ut gratis till hushållen på Orust. Läs och Njut!


TVÅ veckor till SM

19 augusti 2017

Om två veckor är det SM i tiohuggare. Tävlingen går av stapeln på hemmaplan - i Henån på Orust.   Första start går kl. 10.00 på lördag förmiddag den 2 september 2017.


Prova-på-rodd i Lysekil på lördag

14 augusti 2017

På lördag, den 19 augusti, ror vi till Lysekil (ca 3 tim) och deltar i Kulturhamnsdagen i Södra Hamnen. Vi erbjuder prova-på-rodd hela dagen innan vi  ror hem igen. Nu håller vi tummarna för fint väder!


Seniorträning inför SM

31 juli 2017

På SM i Henån den 2 september kommer vi förutom damlag, herrlag och ungdomslag även att ställa upp med ett herrseniorlag! Herrseniorerna börjar träna idag, måndag 31 juli kl.19 och tränar sedan varje måndag fram till SM. Om du vill se stilig seniorrodd är du välkommen till Ängs brygga. Om du vill vara med i seniorlaget, ring   Niklas Olsson 070-774 96 66.


Lyckad Motionsrodd

26 juli 2017

Varje onsdag kl.19 erbjuder klubben motionsrodd under säsongen - i år är det  fånn 3 maj till  27 september.  Motionsrodden utgår från Ängs brygga i Henån. Ingen föranmälan krävs. Inga förkunskaper krävs. ALLA är Hjärtligt Välkomna! Gammal, ung, man, kvinna, vältränad, otränad. Tag på dig gympaskor, tag med en vattenflaska och kom!  Varje vecka är det två instruktörer från klubben som visar hur man gör och hjälper till där det behövs. Vi är ute under en timme och kör just så hårt som kvällens deltagare önskar. Hittills denna säsong har vi haft  13 onsdagar med motionsrodd. Nästan varje gång har det varit full båt - dvs tio roddare och en cox. Det känns riktigt roligt! Efter tre gånger gratis prova-på-rodd  vill vi att du betalar medlemsavgift om du vill ro fler gånger - och det hoppas vi att du vill.  Avgifterna för medlemsskap hittar du på denna sida.  Om du vill komma varje vecka eller bara ibland, det väljer du själv. Under en timmes motionsrodd har du förhoppningsvis fått såväl en rolig stund med glada människor, en skön träning och en härlig naturupplevelse! Välkommen!


Prova-på-rodd i Lysekil 19 augusti

10 juli 2017

Vi kommer att ro Heia till Lysekil den 19 augusti för att vara med på   Lysekils Kulturhamnsdag  vid Anderssons kaj i Södra hamnen. Där erbjuder vi prova-på-rodd och gör reklam för föreningen.  Målsättningen med kulturhamnsdagen är "att skapa  ett intresse hos allmänheten, turism,  besöksnäring, kommunen och företagare för det kulturarv som de  deltagande  aktörerna representerar samt  att skapa en samverkan mellan deltagarna". Kom gärna till Lysekil denna lördag mellan  kl.12 och 18!


Lyckat Race!

9 juli 2017

Det blev  nästan två fulla båtar när vi körde några provstarter samt två tuffa race med tävlingsstart i Henån  tidigare under kvällen. Solen lyste, det blåste en del och för damerna och herrarna i Henåns Roddklubb blev det en rolig  kväll där alla fick prova ett räce i Hulda och ett race i Heia. Hur det gick? Jo, vi hade väldigt kul!  Den lilla tappra publikskaran som stod på bryggan hade också roligt.   När vi har skrapat Hulda  fri från beväxtlighet och bytt till gamla tävlingsårorna kommer vi troligen att köra ett nytt race.


Race med Hulda och Heia!

8 juli 2017

I morgon, söndag 9 juli, kommer damer och herrar att mixa och lotta lag som kör race med Hulda och Heia. Kom och titta!


Mixträningen går över i dam- och herrträning

2 juli 2017

Från och med idag, den 2 juli, delar vi upp damer och herrar. Damer ror kl. 18 på söndagar och kl. 19 på tisdagar och torsdagar. Herrar ro kl. 19 på söndagar och kl. 20 på tisdagar och torsdagar. Ungdomarna fortsätter kl. 18 på onsdagar men är även välkomna att ro med damer eller herrar. Motionsrodd som vanligt onsdagar kl. 19.


Heia är tillbaka vid Ängs brygga

1 juli 2017

Efter en utflykt till Ellös är nu Heia tillbaka vid Ängs brygga. Där ligger hon jämsides med Hulda - tiohuggaren från Käringön som vi lånar under sommaren.  Närmare 100 ungdomar på Breddläger har fått prova-på att ro Heia och kanske har vi där några framtida roddare! Nu  sker ordinarie träning och motionsrodd med Heia igen, men det finns möjlighet att ro både Hulda och Heia om vi vill.


Rodd med Hulda i Henån

19 juni 2017

Vi har lånat Käringöns tiohuggare "Hulda". Nu när Heia är i Ellös och vi kommer att erbjuda prova-på-rodd åt ungdomarna på Breddläger kommer   därför motionsrodden att ske med Hulda i Henån. Välkommen på  motionsrodd onsdagar kl.19 i Henån  under två veckor med Hulda!


Breddläger med Heia i Ellös

14 juni 2017

Under två veckor (v.25 & v.26) kommer  Heia att ligga i Ellös. Vi ror henne till Ellös söndag 18 juni och hem onsdag 28 juni. I Ellös kommer ungdomar i åk5 som  är på Breddläger att få testa prova-på-rodd med vår tiohuggare. De får även lite teori och per automatik får de med sig ett stycke kultur och Orusttradition.


Mixträningen fortsätter - liksom ungdomsträning och motionsrodd.

1 juni 2017

Torsdagar kl. 19 och söndagar kl. 18 är det mixrodd med damer och herrar.  Ungdomarna tränar onsdagar kl. 18. Onsdagar kl. 19 är det motionsrodd.  Om du är nyfiken på att prova på att ro är du välkommen till motionsrodden. Om du tycker att motionsrodden inte ger dig tillräcklig utmaning är du välkommen till mixrodd eller ungdomsrodd! Du kan alltid kontakta någon i föreningen om du undrar över något. Vi har en öppen Facebookgrupp som heter "Henåns roddklubb" där du kan se bilder och läsa om aktiviteter som är öppna för alla! Välkommen!


Välkommen på Motionsrodd!

10 maj 2017

Ikväll kl. 19.00 är det dags för årets andra motionsrodd! Förra onsdagen var det full båt - en härlig mix av nya och gamla roddare! Vi kör motionsrodd VARJE onsdag kl. 19.00! Tag på gympaskor, tag med vattenflaska och klä dig efter vädret. Ett par handskar är bra att ta med, men om du inte har  får du låna. Gammal - ung - vältränad - otränad - nybörjare - erfaren - ALLA kan ro tillsammans. För du vet väl; Det Är Roligt Att Ro! Varje onsdag kl.19.00 är det två instruktörer med och hjälper dig. Ikväll är det Lotti och Henrik. VÄLKOMMEN! Ingen anmälan behövs! BARA KOM! Läs gärna på vår öppna Facebookgrupp också: "Henåns roddklubb". Du som är betalande medlem är Välkommen till den slutna Facebookgruppen "Henåns Roddklubb" (skillnaden är litet/stort r/R).


Mixträning på Valborg flyttas

28 april 2017

Nästa mixträning flyttas från söndag (Valborg) till måndag (1maj) kl.18.00.


Ungdomarnas premiär

26 april 2017

Ikväll kl.18 gjorde ungdomarna sin säsongspremiär! Med lite hjälp av två överåringar blev ungdomsbåten fullsatt! Solen sken och de fick en härlig start på 2017-års roddsäsong!


Premiärrodd 2017

23 april 2017

Ikväll -  söndag 23 april - kom Heia ut på säsongens första roddtur.  Vi var ett mixlag som fyllde Heia och  vi slet och njöt av sol, vind & vatten under en timma.  En härlig start på roddsäsongen! I nästa vecka - onsdag 26 april - startar ungdomsrodden för i år och om ytteriligare en vecka - 3 maj - är det premiär för motionsrodden.


Medlemsavgift 2017

16 april 2017

Dags att betala medlemsavgiften för 2017! Oförändrad avgift! Se  rutan med info om vad det kostar och hur du betalar!


Sjösättning av Heia & Säsongsstart 2017

16 april 2017

I morgon - annan dag påsk - den 17 april kommer Heia att sjösättas. Sedan sätter roddsäsongen igång. På torsdag  den 20 april kl.19.00 börjar damer&herrar ro  mixrodd. Onsdag v.18 (3 maj kl.19.00) är det premiär för årets motionsrodd!


Sy filtar

15 april 2017

Nu är Heia slipad och lackad och årorna likaså. I morgon, 16 april, är det dags att sy filtar till tofterna. Alla medlemmar välkomna!


Feja med Heia 2017

8 april 2017

Under påsklovet nästa vecka  liger Heia på Båtbyggarskolan där nödvändigt underhåll görs. Alla medlemmar är välkomna varje dag under veckan för att slipa och lacka  båt och åror. Tiderna varje dag kommer att anslås  i Facebookgruppen "Henåns Roddklubb" (sluten grupp för medlemmar).


 

Träningstider i kalendern 2017

26 mars 2017

Klicka på rutan till vänster med rubriken "Träningstider" för att se aktuella träningstider för 2017. Träningstider för motionsrodd, mixlag, damlag och herrlag finns nu inlagda i kalendern. När  tiden för ungdomsträningen är fastställd kommer även den att läggas in.


Nya styrelsen & säsonsstart 2017

21 mars 2017

Följande personer valdes in i styrelsen på årsmötet i söndags:  Niklas Kanerot valdes till ny ordförande.  Jens Hillberg och Jonas Gustafsson valdes in i styrelsen på två år. Ann-Sofie Nilsson omvaldes på två år.   Bengan Amundsen, Immo Hatje och Susanne Hofling sitter kvar ytterligare i ett år.  Valberedningen består av Johan Carlsson och Karin Eneling-Wilske. En plats i valberedningen är vakant. Styrelsen önskar att en medlem bland motionsroddarna  kan tänka sig att vara med i valberedningen! Det är viktigt att vi får in nytt, friskt blod i styrelsen! Under påsklovet kommer sedvanligt underhåll att ske. Sjösättningen är beräknad till 17 april. Motionsrodden startar  onsdag 3 maj kl.19.00. Därefter motionsrodd varje onsdag kl.19.00 hela sommaren!


Årsmöte 19 mars 2017

19 januari 2017

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna på årsmöte söndag 19 mars kl. 16.00 i Orust Båtbyggarutbildnings lokaler! Fika finns!


Henåns Roddklubb har SM 2017

24 november 2016

Nästa år är det vår tur att arrangera SM i tiohuggare!  Vi behöver hjälp av alla i klubben för att göra ett så bra arrangemang som möjligt! Kom gärna till årsmötet och tyck till, så gör vi ett bra SM tillsammans!   Vinterträningen blir extra viktig nu när SM hägrar på hemmaplan!


Årsmöte  19 mars 2017

19 november 2016

Om 4 månader är det dags för årsmöte. På årsmötet redovisas föregående säsongs aktiviteter, val till styrelsen äger rum, motioner tas upp samt idéer och förslag för kommande säsong.  Nästa årsmöte blir söndag 19 mars kl. 16.00 i Båtbyggarskolans lokaler.   Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

!